Mauri ora ki te rangi
Mauri ora ki te whenua
Na te rangatahi te ao
Maana apopo e whakairo
E whakairo, e hanga he ao totika, he ao, taumarumaru, he ao hou
Hei tauawhi, hei tautoko, hei whakapakari i nga hapori.
Ka kokiri i nga mahi i runga i te ngakau mahaki me te ngakau pono
Kia kore hoki ko te waipiro me te taru kino e noho hei rangatira
Mauri ora ki te rangi
Mauri ora ki te whenuaq

We greet the spiritual realm 
And we greet the physical realm
The world belongs to the youth
They will shape tomorrow
And create a caring world, a compassionate world, a new world
That will embrace, inspire and support the community
And because this creation will be done with passionate and righteous hearts
The evils of this world will not rule
We greet the spiritual realm and we greet the physical realm

Moki Raroa 2011